โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา

ระเบียบ ขยัน อดทน

อาคารเรียนระดับปฐมวัยศึกษา

พระแม่มารีย์ องค์อุปภัมถ์

ยินดีต้อนรับสู่ดาราสมุทร

สารจากผู้บริหาร

ประวัติโรงเรียนดาราสมุทร

คุณยอซ์น ลาเซ็น และคุณอลิซ ลาเซ็น(Lazen) ชาวเดนมาร์ก ผู้ก่อตั้งโรงเรียนดาราสมุทร (ต่อมาท่านทั้งสองได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทย คือเปลี่ยนเป็น “คุณประยูร สิรสันต์” และ “คุณมณี สิริสันต์”)

ดาราสมุทรวันนี้

โรงเรียนดาราสมุทรได้ดำเนินงานด้านการศึกษามาเป็นเวลา 80 ปี นับว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีอายุยาวนาน และเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีต จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ มีครูและเด็กนักเรียนเพียงไม่กี่คนค่อยๆ พัฒนาเจริญเติบโตและขยับขยายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และได้เห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ รวมทั้งผลสำเร็จของการศึกษาที่เป็นรูปธรรมจากวันนั้นถึงวันนี้ เส้นทางของกาลเวลายาวนาน บันทึกเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของดาราสมุทร การฉลองวัย 80 ปี จึงมากด้วยคุณค่า มากด้วยความภูมิใจ ของพระแม่มารีย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ได้ประทานพระพรให้โรงเรียนดาราสมุทรเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและขอให้ชาวดาราสมุทรทุกคนได้รับพระพรแห่งความสุขในการดำเนินชีวิตและประสบความสำเร็จในกิจการงานทั้งปวง”

โรงเรียนในเครือสังฆมณฑล

 

โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา

11 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 Tel: 0-3831-1133 Fax: 0-3831-2784 ต่อ 0 หรือ 1101

โรงเรียนคริสตสงเคราะห์

0-3739-1693 : (ฝ่ายธุรการ)
0-3739-1694 (ฝ่ายทะเบียน)
Fax : 0-3739-1085
โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์
Tel: 0-3739-1695
184 ม.2 ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์ นครนายก 26120

สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านยอแซฟพิทักษ์

59 หมู่ 5 ต.จันทนิมิต
อ.เมือง จันทบุรี 22000
Tel: 0-8633-8885
Email: Josephphitak@gmail.com
https://www.facebook.com/joshep.chan

โรงเรียนปัญจทรัพย์ดินแดง

 212 หมู่ 3 ซอยโชคชัยร่วมมิตร เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320
Tel: 0-2691-4896-70
Fax: 0-2276-8007

โรงเรียนประชาสงเคราะห์

71 หมู่ที่ 1 ต.โ่คกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel: 0-3824-9063/091– 1711564

โรงเรียนวัฒนานุศาสตร์

24 ถ.วัดโรมันคาทอลิก ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
ฝ่ายธุรการ – การเงิน
Tel.038-473987 ต่อ 100
Mobile: 092-3259925
Fax : 0-3846-1998.

โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว

20/1 ถนนเทศบาล 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 Tel: 037-421-981 | Fax : 037-421-981 ต่อ 201

thewarak

โรงเรียนนเทวารักษ์

224 หมู่ 2 ตำบลโคกปีบ
อำเภอศรีมโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี 25190
Tel: 037-276-921
Mobile: 037-276-921
Mobile: 062-478-5551

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

384 หมู่ 6 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง ชลบุรี 20150
Tel : 0-3842-3468,
0-3841-6426 ต่อ 121, 140
Fax : 0-3842-5335, 0-3871-6204
http://www.sotpattana.ac.th

โรงเรียนดาราจรัส

โรงเรียนดาราจรัส 44 ถ.วัฒนปรีดา ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel: 0-3854-1403 แฟกซ์.0-3854-2059

โรงเรียนปรีชานุศาสตร์

342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 Tel : 0-3827-7703 ถึง 5
https://www.facebook.com/
Preechanusas

โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี

โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี
39 หมู่ ที่ 6 Soi Ramkhamheang 184,
Min Buri, Bangkok 10510.

®หน่วยงานภายใน

คุณครูนัทธี พงษ์ดนตรี

หัวหน้างานบัญชีและทรัพย์สิน

คุณครูนพวรรณ เข็มทอง

หัวหน้างานอภิบาลและแพร่ธรรม

คุณครูเตือน ติระยะพานิชกุล

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน

มาสเตอร์พงศ์ศรณ์ ถนอมวงศ์

สำนักบริหาร

มาสเตอร์คมกฤษ จิตรชัยนานุกูล

หัวหน้างานหลักสูตรและงานวิชาการ

มาสเตอร์สุชาติ กรีแก้ว

หัวหน้างานบริการ